Biz kimiz ?

BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı. Buğday, bu hayale ulaşmak için “örnekler oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin dolaşımını sağlama” misyonunu üstleniyor.

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir.

Bu niyeti gerçekleştirmek amacıyla 19 yıl boyunca atılan adımlar;

  • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması
  • Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi
  • İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması
  • Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması
  • Bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması başlıkları altında toplanabilir.

Ulusal ve uluslararası üyelikler

Buğday, Türkiye’de ekolojik tarımın hukuksal alt yapısının ve ulusal stratejisinin hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışan, resmi yapıdaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi üyesidir. IFOAM (Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu) aktif üyesi ve destekçisi; ECEAT (Ekolojik Tarım Turizmi Avrupa Merkezi) ve WWOOF’un (Ekolojik Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) Türkiye’deki tek temsilci örgütü, ekolojik tarımın yaygınlaşması, tohum, toprak ve diğer doğal ve tarımsal kaynaklarımızın korunması yönünde sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle GDO’ya Hayır Platformu katılımcısı ve EVU’nun (Avrupa Vejetaryen Birliği) üyesidir.

Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu

Asil üyeler: Victor Ananias (başkan), Esra Başak (başkan yardımcısı), Burcu Meltem Arık (genel sekreter), Erkan Alemdar (sayman), Özcan Yüksek.

Yedek üyeler: Güneşin Aydemir, Hatice Oya Ayman Özesmi, Şebnem Eraş

Denetleme Kurulu

Asil üyeler: Zülfikar Alkan, Ali Kemal Ayan ve Ali Ünüvar.

Yedek üyeler: Havva Burcu İlhan, Ayşe Erhene, Enver Özeren.

Danışmanlar Kurulu

  • Mali Müşavirlik: Mazars Denge
  • Kurumsal Kimlik: Lalehan Uysal
  • Bilgisayar ve İnternet Sistemleri: Cem Çalıştıran, Mesut Tunga, Erkan Alemdar
  • Ekolojik Tarım Danışmanlar Kurulu: Danışma kurulumuzda eğitmenler, akademisyenler, ekolojik tarım faaliyetlerinde çalışan ziraat mühendisleri, ekolojik üreticiler bulunuyor.