Çoğaltım Materyalleri: Tohum, Fide ve Fidan

Organik tarımda tohum, fide, fidan kullanımı ve temini

Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Organik tarımda kullanılan tohumun da organik sertifikasyona ihtiyacı vardır. Ancak ülkemizde sertifikalı organik tohum üretiminde talebi karşılayacak kadar tohum firması ve üretilen tohum bulunmamaktadır. Bu sebeple üreticiler organik sertifikalı tohum bulamadıkları çeşitler için ilaçsız ve GDO’suz olduğuna dair satın aldıkları firmalardan resmi belge getirdikleri takdirde tohumunun kullanımına izin verilir. Üreticinin organik tarıma geçtikten sonra kendi tohumunu kendisinin üretmesi ve yılsonu hasadından kendisine tohumluk ayırması uygulaması da oldukça yaygındır. Çiftçiler kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu bilgilendirmek ve onay almak kaydı ile yerel, atalık tohumlarını da kullanabilirler. Ancak üreticinin ürettiği tohumları saklama koşulları da çok önemlidir. Tohumlar ışık görmeyen, su ve nemin olmadığı ortamlarda, tercihen cam kavanoz veya ham bezlerin içinde saklanmalıdır. Ve yine tercihen bezlerin içine konan tohumların depoda askıda asılması uygulaması da başarılı bir uygulamadır.

Organik fideler, organik tohumdan veya ana bitkiden elde edilir. Çimlendirme ve büyütme aşamalarda yönetmeliğin izin verdikleri dışında gübre veya ilaç kullanılmasına izin yoktur. Üretici fidesini kendisi yetiştirmiyor ise dışarıdan aldığı fidelerin organik sertifikası olması zorunludur.

Fidanlar da aynı şekilde organik materyalden elde edilmiş ve yönetmelik hükümlerine uygun yetiştirilmiş olmalıdır. Hiçbir aşamasında sentetik kimyasal gübre veya ilaç kullanımına izin yoktur.

Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyali kullanılamaz.

Organik sertifikaya sahip fide ve fidan yetiştiriciliği konusunda ülkemizde ciddi eksiklik vardır. Sınırlı sayıdaki üreticiler arasında en önemlisi Yalova’da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’dür.