Üretici Arazi ve Esnaf Depo Ziyaretleri

Organik sertifikalı üretim yapan üreticilerin sertifika eklerinde tüm ürünler için arazi, statü, ekilen alan, beklenen hasat miktarı kayıtlıdır. Üretici her bir parti satışını 7 gün içinde sertifika kuruluşuna bildirmek zorundadır. %100 Ekolojik Pazarlar’a katılan veya ürün gönderen tüm üreticilerin satış miktarları da fatura bilgileri ile kayıt altına alınmakta ve hasat miktarından düşülmek üzere sertifika kuruluşuna bildirilmektedir. Böylece kayıt dışı satış engellenmektedir.

Ancak iklimsel koşullar, hastalıklar vs. sebepleri ile hasat miktarı beklenenin altında kalabilmektedir. Bu sebeple sertifika kuruluşları dönemsel veya ihbar üzerine baskın denetimler yapmaktadır. Şüphe edilen veya ihbar durumlarında Derneğimiz ziraat mühendislerince de arazi ziyaretleri yapılmakta pazara gelen ürün ile arazi deki ürünler karşılaştırılmakta, gelen miktarlar ile arazideki miktarların tutarlılığı kontrol edilmektedir.

Üreticilerimizin arazilerini kritik dönemlerde sizler için ziyaret edip, pazarlarımıza gelen ürünler ve miktarları ile arazideki durum mukayese ediyoruz.

Sadece üreticiler değil %100 Ekolojik Pazarlar’da ürün satan aracı esnafından her bir ürün alımına dair stok takibi ziraat mühendislerimizce takip edilmekte. Her pazar satışı fatura (depo ilk giriş ) miktarından düşülerek stok miktarları izlenmektedir. Şüpheli durumlarda depo ziyaretleri yapılmakta, ürünlerden numune alınmaktadır.

Ayrıca miktar, görüntü, mevsim dışı ürünler, çelişkili üretici, katılımcı ifadeleri, müstahsil bilgileri, kargo bilgileri ve benzeri konularda şüphe çeken durumlarda ürünlerin fotoğrafları çekilmekte ve acilen kontrol ve sertifika kuruluşu bilgilendirilmekte ve geri dönülmesi talep edilmekte, çok kritik durumlarda ilgili kontrol ve sertifika kuruluşundan baskın denetim talep edilmektedir.

Tespit ettiğimiz şüpheli durumların çoğunda sertifika kuruluşları işbirliği içinde baskın denetimler yapılması sağlanmıştır.

Bugüne kadar pazar içinde yaptığımız denetimler, aldığımız kayıtlar, çektiğimiz fotoğraflar ve tutulan tutanaklar, şüpheli durum ve ürünler ile ilgili sertifika kuruluşlarına yaptığımız uyarılar, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri’nin Organik Tarım Birimlerine yaptığımız ihbarlar, Bakanlık Organik Tarım Komitesi’ne sunduğumuz dosyalar, analizler ve arazi, depo ziyaretlerimiz sayesinde bazı üreticiler ve aracılar sertifika kuruluşları, belediyeler ve bakanlıkça tespit edilen durum özelinde ve yasalar çerçevesinde, sektörden ihraç edilmiş, para cezası almış, ekolojik pazarlardan men edilmiş veya uyarı/ihtar almış veya bulaşma ve komşuluk sorunu tespit edilen belirli araziler organik tarım sistemi dışına çıkarılmıştır.

%100 Ekolojik Pazarlar Üretici Ziyaretleri Haberlerini Buradan Okuyun