Tanıtım

BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı.

İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday, bu hayale ulaşmak için;
•    örnekler oluşturma
•    var olana destek olma
•    bilginin dolaşımını sağlama
yolunda çaba gösteriyor ve çalışmalarını bu üç amaç doğrultusunda yürütüyor.

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek.

Buğday’ın, ekolojik yaşamı destekleme niyetini gerçekleştirmek amacıyla atttığı adımların hizmet ettiği amaçlar şöyle sırlanabilir:

•    Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi
•    İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması
•    Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması
•    Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması

Oluşturulan Modeller ve Yürütlen Projeler
Buğday Derneği hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması; geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi; yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması; bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması; doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması; bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması yolunda projeler yürütüyor.

ESAS’lı (Ekolojik, Sağlıklı, Adil, Sürdürülebilir) Üretim ve Kullanım Döngüleri Oluşturma, Güçlendirme, Katılım sağlama ve Takas Programı
– %100 Ekolojik Halk Pazarları
– Toplum Destekli Ekolojik Tarım (BAHÇE Modeli)
– Ekolojik Çiftliklerde Ziyaret (TaTuTa)
– Türkiye’nin Biyoçeşitliliğinin Korunması İçin Tohum Takas Ağı’nın Kurulması

POLİTİKA İZLEME ve Onurlu bir Yaşam için Politika Önerileri Geliştirme Programı
– Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Çalışmaları
– AB’ye Giriş sürecinde Kırsal Nüfus için İletişim
– Ulusal Doğa Dostu Tarım Politikalarının Geliştirilmesi
– 2014 Dunya Organik Kongresi ev sahipliği (www.owc2014.org)

BİLGİNİN SERBEST DOLAŞIMI Programı
– Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
– Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi
– Ekoloji Ajandası
– Çiftçi Gazetesi
– Gençlik ve Değişim Rehberi
– Tohum Sever’in El Kitabı
– www.bugday.org
– Haftalık e –bülten
– 94.9 Açık Radyo’da her cuma Buğday’la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programı
– Çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici broşür, poster ve diğer basılı malzemeler
– Atalık Tohumlar İçin Yetiştirici Rehberi
– Doğa Dostu Turist ve Gönüllü Olma Rehberi
– Ekolojik Yaşam Eğitimleri

KIRSAL YAŞAMI KORUMA VE DESTEKLEME Programı
– Kaz Dağları Ekolojik Yerleşimi
– Çamtepe Ekolojik Yaşam, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi