Balık

Organik balık olur mu? Organik kültür balıklarının diğerlerinden farkı ne?

Organik tarım mevzuatları su ürünlerini de kapsamaktadır. Diğer organik hayvancılık kurallarında olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde de hayvan refahı ve hayvanların stressiz bir ortamda yetiştirilmesi amaçlanıyor.  En temel farklardan bir diğeri ise kullanılan yem maddeleri.

Mevzuatlara göre balıkçılıkta yemin bitkisel kökenli kısmı organik üretimden, su ürünlerinden gelen kısmı ise sürdürülebilir balıkçılıktan gelmek zorunda. Organik yemler diğerlerinden ayrı stoklanmakta ve yem ithalatı süreci de kontrol ve sertifikasyon sürecine tabi. Yemler GDO’suz olduğu gibi her parti yemin pestisit analizleri yapılıyor ve sertifikalanıyor.

Gene organik tüm hayvansal ürünlerde olduğu gibi hormon kullanımı yasak, kafeslerde balık başı birim alan konvansiyonel üretime göre daha fazla ki bu da balıkların daha az strese girmesine, yaralanmalarına engel olarak hastalanma riskini azaltıyor.