Organik Tarımda Sulama

Sulama, bitkilerin hastalıklarının yönetimi noktasında son derece önemlidir. Bu sebeple bitkiye ihtiyacı olduğu kadar su verilmesi hem bitkide meydana gelebilecek hastalıkların önlenmesine hem de su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple organik tarımda tercih edilen sulama şekli damlama sulamadır. Ancak kullanılacak suyun özellikleri ve kullanım şeklinde bazı ayrımlar vardır. Bu ayrımlar aşağıdaki gibidir.

  1. Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde suyun uygunluğuna kontrol sertifikasyon firmaları tarafından yapılacak kontrollerle karar verilir.
  2. Kullanılan sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır.
  3. Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmamalıdır.