Aflatoksin

Organik tarım ürünleri de Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Tebliği ve eklerinde belirtilen şart ve sınırlamalara tabidir. Bunun dışında farklı bir uygulama veya sınırlama içermez. Aflatoksin ve benzeri bulaşanlar konusu son derece önemli bir konudur. Bu maddeler hem toksik hem de karsinojeniktir. Organik olsun veya olmasın tüm üretici firmaların bu konuda gerekli önlemleri alması ve ölçümleri yapması, ilgili bakanlığında düzenli denetimler yapması gerekmektedir. Başta ihracatçı firmalar birçok organik tarım işletmesi bu konuya hassasiyetle yaklaşmaktadır.

İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-8.htm