%100 Ekolojik Pazarlarda Satış Fiyatı ile ilgili Uygulamalar

Standartlar BÖLÜM 6: %100 EKOLOJİK PAZARLARDA SATIŞ FİYATI İLE İLGİLİ MADDELER:

1. a. İşlenmiş – mamul ürünlerde temsilci/esnaf fiyatını belirlerken bu fiyatın, aynı ürünün aynı marka, aynı gramaj, aynı cins ambalajda olmak kaydı ile pazarın kurulduğu il sınırları içinde;

perakende zincirlerdeki satış fiyatının %10 undan yukarıda olmaması tavsiye edilir. ( promosyon, kampanya, özel indirim günleri hariç )

elektronik ticaret sitelerindeki fiyatının üzerinde olmaması tavsiye edilir. ( promosyon, kampanya, özel indirim günleri hariç )

b. İşlenmiş – mamul ürünlerde üretici fiyatını belirlerken bu fiyatın, aynı ürünün aynı marka, aynı gramaj, aynı cins ambalajda olmak kaydı ile pazarın kurulduğu il sınırları içinde diğer perakende satış yerlerindeki veya elektronik ticaret sitelerindeki fiyatının üzerinde olmaması tavsiye edilir. ( promosyon, kampanya, özel indirim günleri hariç )

2. Taze sebze ve meyvede tezgah sahipleri fiyatlarını kendileri belirler ancak proje ortakları da pazarın geleceği ve başarısı için hem üreticiyi, hem esnafı, hem de tüketiciyi memnun edecek orta yolu bulmak ve sektörün gelişmesini desteklemek  açısından piyasa araştırması yaparak fiyat tavsiyesinde bulunur. Bu tavsiye genelde bir fiyat aralığı şeklinde olup mümkün olduğunca fiyatların düşük tutulması sağlanmaya çalışılır.

3.       Taze sebze ve meyve fiyatları konusunda katılımcıların piyasa araştırması ve tavsiye fiyatlar konusunda önceden dernek ve proje ortakları ile iletişime geçerek bilgi alması, getirecekleri özel cins ve türdeki ürünler konusunda bilgi vermeleri  fayda sağlayacaktır.

4.       Ürünlerin fiyat etiketleri proje ortaklarınca yazılıp dağıtılacaktır. Dağıtılan fiyat etiketleri düzgün bir biçimde ilgili ürünün yanına yerleştirilmeden satışa başlanamaz. Etiketlerin teşhirinde çıta kullanılması tercih edilir.

5.       Taze ürünlerde sabah belirlenen fiyatlarda değişikliği yaparken diğer üretici ve esnafa saygı gereği proje ortaklarına bilgi verilir ki onlar gerekli bilgilendirmeyi yapsınlar.

7.       Mamul ürünlerde fiyat ürünün üstünde, fiyat etiketi ile yanında veya bir liste halinde tüketicinin görebileceği yerlerde teşhir edilmek zorundadır.

8.       Özel veya sürekli müşterilere indirim yapılabilir ancak tüketiciye hangi sebeple olursa olsun yüksek sesle etikette yazılandan farklı fiyat teklif edilemez.

%100 EKOLOJİK PAZARLAR’DA TAZE ÜRÜNLERDE FİYAT ÖNERİSİ HAZIRLARKEN NELER DİKKATE ALINIYOR?

1.    İlgili İl ve ilçedeki diğer perakende taze ve meyve satış noktalarının ( Pazar, market vs ) konvansiyonel sebze ve meyve fiyatları.

2.    İlgili ildeki diğer perakende taze ve meyve satış noktalarının organik sebze ve meyve fiyatları.

3.    İlgili il hal fiyatlarındaki değişimler.

4.    Ürünün çeşiti, kalitesi, tazeliği, görüntüsü/albenisi.

5.    Adet veya demet/bağ satılan üründe adet veya bağın büyüklüğü.

6.    Önceki hafta ile fiyat farkında büyük bir yükselme yapmamaya dikkat ediliyor. ( konvansiyonel ürünlerde ani sıçramalar olsa da %100 Ekolojik Pazarlar da bu bir hafta içinde tüketiciye yansıtılmıyor )

7.    Lojistik sıkıntılar, nakliye maliyetleri/kargo bedelleri.

8.    İlgili ürüne özel yetiştirme zorlukları, verim kayıpları. Örneğin organikte kullanılmayan fenni gübre ve zirai ilaçlar yüzünden yaşanan verim kaybı sera ürünlerinde tarla ürünlerine göre çok daha fazla. Diğer bir deyişle organik sera sebzesinin konvansiyonel sera sebzesine göre verim kaybı, organik tarla sebzesinin konvansiyonel tarla sebzesine göre verim kaybından daha fazla. Dolayısı ile sera ürünlerinde organik, konvansiyonel farkı daha fazla olabiliyor.

Ya da dünya da konvansiyonel üretimde en çok çeşit ve miktarla zirai mücadele ilacı kullanılan elmada organik yetiştirme zorluğu, tuzak maliyetleri, verim kaybı sebebi ile fark daha fazla olabiliyor.

9.    Ürünün turfanda olması, piyasada konvansiyonel veya organik olarak o dönemde az bulunur bir ürün olması.

10.  Ürünün organik olarak üretiminin az olması, piyasada az bulunur bir ürün olması.