Mevzuatlar

Organik Tarım Kanun ve Yönetmelikleri ile ilgili olarak; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik için; http://icticaret.gtb.gov.tr/mevzuat/sebze-ve-meyve-ticareti

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm

Gıda Toplulukları ile ilgili olarak; http://gidatopluluklari.org/, aynı sitedeki “ Küçük Üreticiyi İlgilendiren Mevzuat: Bir Gıda Topluluğuna Satış Yapan Her Üreticinin Bilmesi Gerekenler ”

Organik tarımla ilgili genel bilgiler, eğitici videolar, bakanlığın planlamaları için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Genel-Bilgiler

Organik tarımda yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin listesi için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Yetkili-Kuruluslar-KSK

Organik tarımda bakanlık desteklemeleri için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Organik-Tarim-Destegi

Ziraat Bankası organik tarım kredileri için; http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Tarimsal/DigerKredilerimiz/Pages/OrganikTarimKredileri.aspx