Nitrat Kalıntısı

Avrupa’nın en çok organik ürün tüketilen ülkelerinden Danimarka aslında organik tarıma geçişin de öncülerinden. 1980’lı yıllarda yer altı sularında tehlike boyutunda nitrat tespit edilmesi ve bunun sebebi olarak çiftlik gübresi ve sentetik gübrelerin yanlış ve yoğun kullanımlarının tespit edilmesi ekolojik tarıma geçiş sürecinde etkili olmuştur. Toprakta azot oranının (en çok kullanılan gübre azottur) yükselmesi ile gıdalarda özellikle yeşil aksamlarda nitrat oranının fazlalığı arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Bu sebeple organik tarım yönetmeliği tarlada kullanılacak azot miktarını 170 kg/N/ha/yıl olarak sınırlandırmıştır. Kontrol ve sertifika kuruluşlarının bir görevi de çiftlik gübresi veya organik sertifikalı gübre olarak kullanılan azotun bu sınırlar içinde kaldığını kontrol etmektir. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Tebliği de gıdalar için maksimum nitrat seviyelerini belirlemiştir. Bu seviyeler laboratuarlarda ölçülebilmektedir.