Kirli bir dünyada nasıl ve neden organik üretim yapılmalı?

Ekolojik tarım mücadelesi sadece sağlıklı ürün yemek için gösterilen bir çabadan çok daha fazlasıdır. Bugün organik tarım ilke, amaç ve yöntemlerinin izlenmesi, girdilerinin kullanılması su kaynaklarının, toprağın, doğanın daha fazla kirlenmesini, erozyona uğramasını, yok olmasını engellemek, endüstriyel tarımsal girdiler ve yöntemlere dayalı uzun vadede sürdürülebilir olmayan konvansiyonel tarımın ve girdilerinin ve bunların verdiği tahribatın yaygınlaşmasını engellemek demektir. Kendimiz için baktığımızda bu yaklaşım haklı gibi görünse de yetersiz bilgiye dayalı bir yaklaşım olup gelecek kuşaklar yani torunlarımız açısından baktığımızda tamamen haksız bir yaklaşımdır. Organik tarım yapılacak arazide sulama suyu de, sanayi ve otoyola uzaklıkta önemli kriterler arasında yer alıp bir araziye organik sertifika verilirken muhakkak değerlendirilmektedir.

Sadece sağlık değil gelecek kuşakların nasıl bir dünyada yaşayacağının tercihini yapmaktır bugün organik ürünü tercih etmek.