Fiyat

FİYAT NEDEN BİRAZ DAHA PAHALI VE ASIL SORUN NE?

Öncelikle:

Gıdada ve sağlıkta kalite ve güvence fiyattan daha önemlidir. Sağlıklı gıdaya verilen bedel bizleri kemoterapi, radyoterapi gibi uygulamalardan, hastaneden, eczaneden uzak tutarak gene bize döner. “Ucuz etin yahnisi yenmez”. Atasözlerimiz bize daima yol gösterici olmalıdır. Sağlıklı ve gerçek gıda için aile bütçemizden çıkan her kuruş, bizlere aile ve ülke ekonomisine sağlık giderlerimizden azalarak geri dönecektir. Bugün bilim insanları genetik potansiyelden sonra kanserin en önemli sebebini beslenme ve stres/pisikolojik gerilimler olarak açıklamaktadır.

ORGANİKTE FİYATIN GÖRECE PAHALI OLMASI veya ALGILANMASININ SEBEBİ?

1.    Tarım politikaları: Geçmiş ve bugünkü hükümetlerin yanlış tarım politikaları. Destek ve teşviklerde yetersizlik. Tarımı önemsememe, dünya çapında organik pazarda gelişimi yeterli takip ve değerlendirmenin noksanlığı sebebi ile organik tarımı ekonomik anlamda değerlendirecek politikaların üretilememesi.

2.    Genel ekonomik durum ve politikalar: “Pahalılık” göreceli bir kavramdır. Bir ürüne pahalı dememizin en önemli sebeplerinden biri “alım gücümüzün” düşük olmasıdır. Kişi başı gelirin daha yüksek olduğu, ekonomik anlamda daha refah içinde olunması durumunda ürünler daha geniş bir kitleye pahalı gelmeyecektir.

3.    Medyanın kasıtlı veya bilinçsiz tutumu.

4.    Halkın bilinci, bakış açışı, eğitim kültür düzeyi. Örneğin ülkemiz benzin, elektronik eşya ve ithal kozmetik ürünlerde Avrupa ya göre bile pahalı iken bu ürünlere verilen bedeller sorgulanmamakta oysa çok daha temel bir ihtiyaç olan besin/gıdaya verilen biraz daha yüksek bedel daha fazla önemsenmektedir.

5.    Organik tarımın emek yoğun bir tarım olması.

6.    Organik girdilerin ( tohum, tuzaklar, organik gübreler vs ) pahalı olması.

7.    Kontrol, sertifikasyon ve analiz bedelleri.

8.    Üreticinin kısa vadede yaşadığı verim kaybı.

9.    Üreticinin organik tarıma başlamasından sonra en az bir sene yaşadığı verim kaybına rağmen ürünlerini organik veya organiğe geçiş ürünü olarak satamaması, konvansiyonel olarak satma zorunluluğu.

10.  Talebin, sürümün az oluşu. Pazar ağının/pazarlama alternatiflerinin darlığı. Bu sebeple nakliye, depolama gibi lojistik maliyetler, üretici ve aracı firmaların araç ve ekip maliyetleri birim ürün başına yansıdığında yüksek olmaktadır. Talebin artışına paralel fiyatlarda düşmektedir.

Organik tarımda verim kaybı var. Dünyayı beslemez tartışmalarına cevap:

i.              Kısa vadede konvansiyonel tarıma göre verim kaybı var gibi görünse de besinin ana kaynağı olan toprak ve bu toprağın verimliliği konvansiyonel tarımda kullanılan zirai ilaçlar, gübreler sebebi ile yok edilmekte, bu sebeple konvansiyonel tarım yapılan topraklar yapılan tarımın yoğunluğuna paralel yitirilmektedir. Her geçen gün yitirilen verimden dolayı daha fazla suni gübre kullanılmakta, yitirilen ekosistem ve dengeler yüzünden daha fazla zirai ilaç kullanılmaktadır. Ve bu kısır döngü içinde topraklarımız, arılar, toprağın canlılığını sağlayan bakteriler, solucanlar yitirilmektedir. Dolayısı ile gelecek kuşaklar düşünüldüğünde organik tarım daha verimli bir tarım metodudur.

ii.             Sorun gıdanın olmaması değil paylaşımdaki hakkaniyetsizliktir. Hollanda ve ABD nin tahıl ve süt tozu stokları sorgulandığında bunun cevabı alınacaktır.

iii.            Açlığın asıl sebebi uzun vadeli, bütüncül, sürdürülebilir ve adil politikalar geliştirilmemesidir. Kısa vadeli, indirgemeci, kar amaçlı, dünyaya hakimiyet amaçlı politikaların yürütülmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :