Kategori: Denetimler ve Tüketici Güvencesi

24 Ağu

%100 Ekolojik Pazarlar üretici ziyaretleri

Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâh açan ve ürünleri ile yer alan üreticilerin arazilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye’de ekolojik ürünlerin iç pazarda adil, sürdürülebilir, güvenilir bir alışveriş modeli ile tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Buğday Derneği’nin danışmanlığında kurulan %100 Ekolojik Pazarlar’da düzenli olarak yapılan ürün, çeşit, miktar, mali belge, sertifika, etiket kontrolleri ve pestisit (tarım zehiri) kalıntı analizlerinin yanı sıra, ekolojik üreticilerin arazileri de belirli aralıklarla ziyaret ediliyor.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ve Gıda Mühendisi Merve Atınç, Ağustos ayında, %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâhları ile yer alan Elta-Ada Çiftliği’nin Gökçeada’daki organik tarım arazisini ve üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elta-Ada kurucularından Hıdır Oktay ve Enis Fırat Oktay, organik tarımda bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte planlaması ve işletmede olabildiğince kapalı bir sistem oluşturulmasının çevresel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemini belirtti. Buğday Derneği yetkilileri, gıdada soğuk zincirin daha sağlıklı hale getirilmesi için yapılması gerekenlere dair görüş alışverişinde bulunarak %100 Ekolojik Pazar müşterinin tespitlerini aktardı. Ayrıca, zeytinde zeytin sineği başta olmak üzere zararlı mücadelesinde kullanılan zehirsiz yöntemler ve uygulamalar yerinde incelendi.

Hayvan refahının korunması, hastalıkların önlenmesi, beslemede su ve yemlerin kalite ve miktarı ile birlikte, tam otomasyonlu sağım sistemi ve sağımhanenin hijyen koşullarına ilişkin Elta-Ada Veterineri Halil Özsoy’dan; süt ve süt ürünlerinin üretim aşamaları, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve diğer uygulamalar için ise Gıda Mühendisi Zeki Polat’tan bilgi alındı.

 

Zeytin sineği ile zehirsiz mücadele, kaolin kili uygulaması*

 

Çiftlikten pazara organik üretim

Organik sertifikalı zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, tereyağı, et vb. ürünler üreten Elta-Ada, inek, keçi ve koyunların beslenmeleri için gerekli yonca, fiğ, silaj mısır, tane mısır, karamba, yulaf ve arpa gibi yem bitkilerini kendileri üreterek organik zincirin devamlılığını sağlıyor. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan çiftlikte, Tarım ve Orman Bakalığı tarafından her yıl tüm hayvanlara tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden kan ve deri testi uygulanıyor.

Zeytinlik arazilerinden yıl boyu dana, düve, koyun ve keçilerin otlatılmasında mera olarak yararlanmanın yanı sıra, hayvanlardan alınan gübreler ve bitkisel atıklar toprak verimliliğini artırmak amacıyla toprağa geri kazandırılarak tarımsal alanların bitkisel üretim için zenginliğinin sürekliliği sağlanıyor.

Çiftlik, kendi bünyesinde oluşturduğu hammadde ve üretim, işleme, paketleme, lojistik ve satış zinciri ile aile işletmeciliği, yerli üretim ve markalaşma, kırsal ve kent çevresinin korunması, kısa zincirlerle tüketiciye ulaşma, kırsalda gelir artışı, işgücü yaratma gibi birçok fayda sağlıyor.

 

 

Her şey kayıt altında ve izlenebilir

Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile organik pazarların sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model olarak yaygınlaşmasına öncülük ederek, üstlendiği bu rolü, hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye taşıyor. %100 Ekolojik Pazarlar’da yer alan organik tarım müteşebbislerine ait sertifikalar Buğday Derneği tarafından www.ekolojikpazarlar.org web sitesinde şeffaf bir şekilde tüketicilerin erişimine sunuluyor.

Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alıyor; ardından üretici denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına gönderiyor. Belediyelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetlediği %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderiliyor. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnafa yönelik men edilme dahil çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Güvenilir gıdanın adresi %100 Ekolojik Pazarlar

Buğday Derneği’nin danışmanlığını yürüttüğü %100 Ekolojik Pazarlar; İstanbul, İzmit ve Kayseri’deki 6 ayrı noktada kuruluyor ve diğer ekolojik pazarlara model oluşturuyor. Bugüne kadar yaklaşık 900 taze sebze ve meyve üreticisinin sertifikalı ürünlerini sunduğu %100 Ekolojik Pazarlar, sadece İstanbul’da haftalık ortalama 5 bin hanehalkına hizmet veriyor.

 

18 Tem

%100 Ekolojik Pazarlar üretici ziyaretleri

Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâh açan ve ürünleri ile yer alan ekolojik üreticilerin arazilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye’de ekolojik ürünlerin iç pazarda adil, sürdürülebilir, güvenilir bir alışveriş modeli ile tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Buğday Derneği’nin danışmanlığında kurulan %100 Ekolojik Pazarlar’da düzenli olarak yapılan ürün, çeşit, miktar, mali belge, sertifika, etiket kontrolleri ve pestisit (tarım zehiri) kalıntı analizlerinin yanı sıra, ekolojik üreticilerin arazileri de belirli aralıklarla ziyaret ediliyor.

Buğday Derneği Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç, Temmuz ayında, İzmit’in orman köyü Fethiye’de organik tarım yönetmeliğine uygun olarak 75’ten fazla mevsimel sebze, meyve, yeşillik ve yemiş çeşitleri; konserve, turşu, kuru gıda ve benzeri paketli ürünler üreten Farge Organik’in arazisini ziyaret etti. İstanbul ve İzmit’teki %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâhları ile yer alan, Farge Organik kurucularından Murat Gül ve Burak Alsan, tarladaki ürünleri ile pazara gelen ürünlerinin (miktar, çeşit, kalite vb.) karşılaştırılmasının ardından, depo ürünlerinin muhafazası, üretimde kullanılan girdiler ve diğer uygulamalar hakkında bilgi verdi.

 

 

Her şey kayıt altında ve izlenebilir

Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile organik pazarların sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model olarak yaygınlaşmasına öncülük ederek, üstlendiği bu rolü, hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye taşıyor. %100 Ekolojik Pazarlar’da yer alan organik tarım müteşebbislerine ait sertifikalar Buğday Derneği tarafından www.ekolojikpazarlar.org web sitesinde şeffaf bir şekilde tüketicilerin erişimine sunuluyor.

Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alıyor; ardından üretici denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına gönderiyor. Belediyelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetlediği %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderiliyor. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnafa yönelik men edilme dahil çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Sağlıklı Gıdanın Adresi %100 Ekolojik Pazarlar

Buğday Derneği’nin danışmanlığını yürüttüğü %100 Ekolojik Pazarlar; İstanbul, İzmit ve Kayseri’deki 5 ayrı noktada kuruluyor ve diğer ekolojik pazarlara model oluşturuyor. Bugüne kadar yaklaşık 900 taze sebze ve meyve üreticisinin sertifikalı ürünlerini sunduğu %100 Ekolojik Pazarlar, sadece İstanbul’da haftalık ortalama 5 bin hanehalkına hizmet veriyor.

06 Eki

%100 Ekolojik Pazarlar üretici ziyaretleri

Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar’a katılan ve ürün gönderen üreticilerin arazilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin danışmanlığında kurulan %100 Ekolojik Pazarlar’da düzenli olarak yapılan ürün, çeşit, miktar, mali belge, sertifika, etiket kontrolleri ve pestisit kalıntı analizlerinin yanı sıra, %100 Ekolojik Pazarlar’a katılan veya ürün gönderen üreticilerin arazileri de belirli aralıklarla ziyaret ediliyor.

Buğday Derneği Gıda Mühendisi Merve Atınç, Şişli %100 Ekolojik Pazar Komisyonu’nun desteği ile Eylül ayı içerisinde pazarlara ürün gönderen veya katılan Ankara ve Kırşehir üreticileri Emrah Kulaksız, İsmail Songür, Mustafa Songür, Özcan Kulaksız ve Satılmış Songür’ün arazilerini ziyaret ederek tarladaki ürünler ve pazara gelen ürünleri (miktar, çeşit, kalite vb.) karşılaştırmanın yanında, depo ürünlerinin muhafazası, üretimde kullanılan girdiler ve diğer uygulamalar hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Her şey kayıt altında ve izlenebilir

Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile organik pazarların sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model olarak yaygınlaşmasına öncülük ederek, üstlendiği bu rolü, hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye taşıyor. Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alıyor. Ardından üretici denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına gönderiyorlar. Ayrıca, %100 Ekolojik Pazarlar’da satılan tüm ürünlere ait sertifikaları www.ekolojikpazarlar.org adresinden şeffaf bir şekilde tüketicilerin erişimine sunuyor.

Belediyelerin yanı sıra, Buğday Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da denetimleri yapılan %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderiliyor. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnaf pazardan men ediliyor.

Sağlıklı ve güvenilir gıdanın adresi %100 Ekolojik Pazarlar

Bakırköy: Cuma günleri, Airport Alışveriş Merkezi’nin arka açık otoparkında, 09.00-16.00 saatleri arasında.

Şişli: Cumartesi günleri, Cumhuriyet Mah. Gökkuşağı Lala Şahin Sok. Feriköy’de, 07.00-17.00 saatleri arasında.

İzmit: Cumartesi günleri, 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde, 10.00-18.00 saatleri arasında.

Kartal: Pazar günleri, Hükümet Konağı Cad., Kartal Baba Alt Geçidi yanı, 08.00-17.00 saatleri arasında.

Kayseri – Kocasinan/Erciysevler: Pazar günleri, Erciyesevler Mah., Mazı Sk. Kocasinan’da, 08.00-17.00 saatleri arasında. *Sadece Ağustos-Kasım döneminde hizmet vermektedir.

Kayseri – Kocasinan/Yenimahalle: Çarşamba günleri, Yeni Mah., 3540. Sk. Kocasinan’da, 08.00-17.00 saatleri arasında. *Sadece Eylül-Kasım döneminde hizmet vermektedir.


25 Mar

%100 Ekolojik Pazarlar üretici ziyaretleri

Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar’a katılan ve ürün gönderen üreticilerin arazilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Düzenli olarak yaptığımız ürün, çeşit, miktar, mali belge, sertifika, etiket denetimleri ve pestisit kalıntı analizleri yanında, %100 Ekolojik Pazarlar’a katılan veya ürün gönderen üreticilerin arazi ziyaretlerine de belirli aralıklarla devam ediyoruz.Gıda mühendisimiz Merve Atınç, %100 Ekolojik Pazar esnaf komisyonunun da desteği ile Mart ayı içerisinde pazarımıza ürün gönderen veya katılan İzmir ve Manisalı üreticiler Ali Öcal, Özgür Andaç, Halil ve Hatice Halaç, Süleyman Akçil, Gürbüz Andaç, İsmail ve Asuman Irmak, Zübeyde Düzyol, Ahmet Andaç, Gülhan Yetik Eryüksel, Güngör Yanıksaz, İhsan Karip’in arazilerini ziyaret ederek tarladaki ürünler ve pazara gelen ürünleri karşılaştırmanın (miktar, çeşit, kalite vb.) yanında, üretimde kullanılan girdiler ve diğer uygulamalar hakkında üreticilerden bilgi aldı.Buğday Derneği’nin danışmanlığını yaptığı %100 Ekolojik Pazarlar için, açıklanan yeni pandemi önlemleri sonrasındaki gün ve saat bilgileri şöyle:

  • Şişli %100 Ekolojik Pazar: Çarşamba 07:00-17:00
  • İzmit %100 Ekolojik Pazar: Perşembe 10:00-18:00
  • Kartal %100 Ekolojik Pazar: Cuma 08:00-17:00
  • Bakırköy %100 Ekolojik Pazar: Cuma 09:00-17:00

Not: Büyükyalı (Zeytinburnu) %100 Ekolojik Pazar Satış Noktası ise geçici olarak kapalı olacaktır.

Yukarıda adı geçen pazarlar, Buğday Derneği’nin danışmanlığını yaptığı %100 Ekolojik Pazarlar’dır. Adı geçmeyen pazarlara ilişkin bilgiyi, ilgili belediyelere sorabilirsiniz. Bulunduğunuz il ya da ilçede de %100 Ekolojik Pazar açılmasını istiyorsanız, bu talebinizi yine ilgili belediyenize iletebilirsiniz.

18 Ağu

%100 Ekolojik Pazarlar güvencesiyle sağlıklı alışveriş

Tarım zehirleri açısından sıfır kalıntılı* ürünlerin adresi %100 Ekolojik Pazarlar İstanbul, İzmit ve Kayseri halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin danışmanı olduğu İstanbul’daki Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Şişli %100 Ekolojik Pazarlar ve Büyükyalı (Zeytinburnu) %100 Ekolojik Pazar Satış Noktası; İzmit %100 Ekolojik Pazar; mevsimlik olarak kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’daki ürünlerin rutin olarak denetlenmesi ve analiz çalışmaları salgın döneminde de devam ediyor. Buğday Derneği, belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından farklı ürün gruplarından alınan numuneler akredite laboratuvarlarda inceleniyor.

Buğday Derneği ve belediyelerin salgın döneminde, bal, pirinç, elma, armut, muz, kayısı, kiraz, çilek, limon, domates, hıyar, patlıcan patates, soğan, taze soğan, bezelye, kabak ve biber çeşitlerinden aldığı 19 numunenin analiz sonuçları temiz çıkarken; bir üreticinin pazara gönderdiği elma ve armutta kalıntı bulunması üzerine, %100 Ekolojik Pazarlar Esnaf Komisyonunca ilgili üreticinin ürünlerinin ekolojik pazarlarda satışına son verildi ve ilgili üreticinin denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna bilgilendirme yapıldı.

Geçmiş yıllarda, Esnaf Komisyonu tarafından benzer sebeplerle ürünlerinin ekolojik pazarlarda yer almasına izin verilmeyen bir kiraz üreticisinin, başka bir organik pazarda satışa sunduğu ürünlere yönelik ilçe belediyesi tarafından bu sene yapılan denetimlerde kalıntı bulunduğunun açıklanması üzerine, gerçekleştirilen bu uygulamanın ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğu görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elma, armut, patates, kabak, hıyar ürünlerinden yine aynı dönemde aldığı toplam 6 numune temiz çıktı. Kabak, kayısı, limon, maydanoz, biber, patlıcan, fasulye, armut, ceviz, semizotu, havuç, portakal, domates ürünlerinden toplam 13 numunenin analiz sonuçları ise Buğday Derneği ve Esnaf Komisyonu tarafından takip ediliyor. Kalıntılı bir sonuç çıkması durumunda, konu ilgili kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına, belediyelere ve komisyona aktarılıyor, gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor.

Hem tüketicinin hem de dürüst üreticilerin haklarını korumak adına yapılan denetimler ve analizler, %100 Ekolojik Pazarlar’ın açıldığı günden beri düzenli olarak sürdürülüyor. Benzer hassasiyet ve denetimler, ilgili Bakanlık ve kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından arazilerde, depolarda, pazarlama noktalarında düzenli ve habersiz olarak yapılıyor. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca yapılan bu denetimler sadece analizlerle sınırlı olmayıp, her bir üreticinin kullandığı tohumdan, gübreye; zirai mücadele yönteminden, toprağı korumak için yaptığı mücadeleye kadar her şey kontrol altında tutuluyor, kayıt altına alınıyor. Her bir üreticinin pazara sunduğu tüm ürünler için hasat miktarı kayıt altına alınıyor, satış miktarları bu miktarlardan düşülerek stok takibi yapılıyor. Bu sebeple, %100 Ekolojik Pazarlar’a gelen her ürüne ait mali belge ve miktar bilgileri haftalık olarak ilgili kontrol ve sertifika kuruluşlarına bildiriliyor.

Sağlıklı, güvenilir gıda herkesin hakkı. Buğday Derneği sağlıklı ve güvenilir gıda için çalışmalarına devam ediyor.


*Organik tarım ürünlerinde, konvansiyonel ürünlerde olduğu gibi maksimum kalıntı limiti bulunmuyor, sıfır kalıntı olması gerekiyor.

02 Şub

%100 EKOLOJİK PAZARLAR’DA 2018 EKİM-KASIM DÖNEMİ ANALİZ SONUÇLARI

Buğday Derneği işbirliğindeki Kartal, Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, İzmit ve dönemsel olarak açılan Kayseri Kocasinan pazarlarında Belediyeler ve tarafımızca yapılan rutin denetimler dışında Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca da denetimler yapılmaktadır. Belge ve ürün miktarına dayanan bu denetimlerin yanı sıra sıklıkla da ilgili kurumlarca ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderilmektedir.

Ekim – Kasım aylarında Buğday Derneği ve belediyelerce alınan 8 numunenin hepsi temiz çıkmıştır. Analiz sonuçlarını halkla ilişkiler ekiplerimizden isteyebilir veya stantlarımızdan isteyerek inceleyebilirsiniz. Aynı dönemde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince alınan 8 numunenin sonuçları da takip edilmektedir. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre, bir üreticiye ait biber ile bir diğerine ait zeytinyağı analiz sonuçları temiz çıkmıştır. Diğer sonuçları da temin ettikçe sizler ile paylaşacağız.

%100 Ekolojik Pazarlar’da hem tüketicinin hem de dürüst üreticilerin ve esnafın haklarını korumak adına düzenli denetimler ve analizler, açıldığı günden beri sürdürülmektedir. Benzer hassasiyet ve denetimler, ilgili Bakanlık teşkilatı ve kontrol ve sertifikasyon şirketleri tarafından da arazilerde, depolarda, pazarlama noktalarında düzenli ve baskın denetimler şeklinde yapılmaktadır. Denetimler sadece analizlerle sınırlı olmayıp her bir üreticinin kullandığı tohumdan, gübreye, zirai mücadele yönteminden, toprağı korumak için yaptığı münavebeye kadar her şey kontrol altında tutulmakta, kayıt altına alınmaktadır. Her bir üreticinin her ürün için hasat miktarı kayıt altına alınmakta, satış miktarları bu miktarlardan düşülerek stok takibi yapılmaktadır. Bu sebeple %100 Ekolojik Pazarlara gelen her ürüne ait mali belge ve miktar bilgileri haftalık olarak kontrol ve sertifika kuruluşlarına bildirilmektedir.

Sağlıklı, güvenilir gıda herkesin hakkıdır. Buğday Derneği sağlıklı ve güvenilir gıda için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor…

25 May

BUĞDAY DERNEĞİ SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDA İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR: LİMON ANALİZLERİ

Buğday Derneği işbirliğindeki Kartal, Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, İzmit ve dönemsel olarak açılan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazarlar’da Belediye ve sivil toplum örgütlerinin rutin denetimleri dışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatlarınca da denetimler yapılmaktadır. Belge ve ürün miktarına dayanan bu denetimlerin yanı sıra sıklıkla da ilgili kurumlarca ürünlerden numune alınarak, bu numuneler akredite laboratuvarlara gönderilmektedir.

Son bir buçuk ay içinde İstanbul’da ilgili bakanlık ilçe müdürlüklerince alınan, bir üreticiye ait havuç, bir üreticiye ait pazı ve diğer bir üreticiye ait elma numunelerinin hepsi temiz çıkmıştır.

Buğday Derneği tarafından alınan 7 limon numunesinde bir üreticiye ait ürünlerde kalıntı çıkmıştır. Konu sadece üreticinin kontrol ve sertifika kuruluşu ile paylaşılmış; kontrol ve sertifika kuruluşu hemen ertesi hafta İstanbul’a gelmiş; üreticinin o hafta gönderdiği kargodan – henüz %100 Ekolojik Pazar’da tezgah sahibi aracı/pazarcı firma ürünü almadan – numune almıştır. Kontrol ve sertifika kuruluşunun aldığı numunede de kalıntı çıkmış olması sorumlunun aracılık yapan firma değil, üretici olduğunu göstermiş olup, üreticinin sertifikası iptal edilmiştir.

%100 Ekolojik Pazarlar’da hem tüketicinin hem de dürüst üreticilerin haklarını korumak adına düzenli denetimler ve analizler, açıldığı günden beri sürdürülmektedir. Benzer hassasiyet ve denetimler ilgili Bakanlık teşkilatı ve kontrol ve sertifikasyon şirketleri tarafından da arazilerde, depolarda, pazarlama noktalarında düzenli ve baskın şekillerde yapılmaktadır. Denetimler sadece analizlerle sınırlı olmayıp her bir üreticinin kullandığı tohumdan, gübreye, zirai mücadele yönteminden, toprağı korumak için yaptığı münavebeye kadar her şey kontrol altında tutulmakta, kayıt altına alınmaktadır. Her bir üreticinin her ürün için hasat miktarı kayıt altına alınmakta, satış miktarları bu miktarlardan düşülerek stok takibi yapılmaktadır. Bu sebeple %100 Ekolojik Pazarlar’a gelen her ürüne ait mali belge ve miktar bilgileri, haftalık olarak kontrol ve sertifika kuruluşlarına bildirilmektedir.

Sağlıklı, güvenilir gıda herkesin hakkıdır. Buğday Derneği sağlıklı ve güvenilir gıda için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

25 May

“Doğal” teriminin gıda etiketlerinde pazarlama malzemesi olarak kullanılması yasaklansın

Gerçekten doğal mı?

GDO’lu yemlerle beslenen hayvanların sütünden elde edilen yoğurt paketlerinin üzerine “doğal” yazılmasını ya da üretiminde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ”muhtemel kanserojen” olarak rapor edilmiş glifosat kullanılan sebze ve meyvelerin “doğal” kabul edilmesini istemiyoruz.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz”un içeriğindeki “doğal” ve aynı anlama gelen “tabii”, “natürel” ve “natural” terimlerinin izin verilen kullanım esasları, tüketicide sağlıklı, müdahale edilmemiş ürün algısı yaratarak tüketiciyi yanıltabilecek ve organik tarım açısından haksız rekabete yol açabilecek koşullar içeriyor.

Kılavuz, pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çayları, yumurta, bal, kahve ile taze, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve-sebze, yoğurt gibi ürünlerde “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin veriyor.

Türk Dil Kurumu’na göre “doğal”; doğada olan, doğada bulunan, doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel, kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı anlamlarına geliyor. Tüketici algısına daha yakın olan bu tanıma göre, endüstriyel koşullarda üretilmiş hiçbir gıdanın “doğal” olması mümkün değil ve bu şekilde etiketlenmiş gıdalar tüketicide sağlıklı, müdahale edilmemiş, hatta organik ürün algısı yaratabiliyor.

“Doğal” teriminin mevcut teknik tanımı ile halk arasındaki “doğal” algısı ve TDK’daki “doğal” tanımı arasındaki fark, tüketici hakları ve rekabet açısından sıkıntıya yol açıyor ve bu durum ilgili yönetmelik ve kılavuzun amaç ve ilkeleriyle de örtüşmüyor.
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin ilk maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemektir” deniliyor.

İlgili kılavuzun genel uygulama esaslarında ise “Gıdalar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve satın alacak kişinin bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak biçimde etiketlenmeli ve tanıtılmalıdır. Gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı ve reklamı bu doğrultuda açık ve bilgilendirici olmalıdır,” deniliyor.

Buna karşın, “doğal” kelimesinin tanımı üzerinde üretici firmalar ve tüketiciler arasında ortak bir algıdan söz edilemediği için, etiket üzerinde kullanımı tüketicinin korunması açısından sakıncalar doğuruyor.

Yönetmeliğin, amacına hizmet etmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tüketici haklarının korunması açısından ilgili Kılavuz’da ve gerekiyorsa yönetmelikte bir an önce değişiklik yapılmasını öneriyoruz.

Önerdiğimiz değişiklikler şöyle:

  • Bölüm 1 Madde 5 ve Bölüm 2 Madde 1’in yeniden düzenlenmesini, “doğal” kelimesinin kullanımına hiçbir şekilde müsaade edilmemesini,
  • “Doğal” kelimesinin gıda etiketlerinde pazarlama malzemesi olarak kullanımının yasaklanmasını,
  • Genel Uygulama Esasları Madde 3’e göre bir etiketin veya tanımlamanın yanıltıcı olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı, sunumu ve reklamının bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden, “doğal” çağrışımı yapacak görsel malzeme kullanımına (örneğin, konvansiyonel süt ve süt ürünleri ambalaj ve reklamlarında kapalı sistemde yetiştirilen inek yerine, merada otlayan inek görseli kullanılarak yanıltıcı biçimde doğal algısı yaratılması) izin verilmemesini talep ediyoruz.

 

Ek: Konuyla ilgili Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin detaylı açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne Buğday Derneği olarak yukarıdaki taleplerimiz ile ilgili yazdığımız dilekçeye Müdürlük tarafından yapılan geri dönüşte, “Yönetmelik ve Kılavuzun esas amacı, dilekçenizde belirtildiği gibi tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi olup, Kılavuzun revizyon çalışmalarında ”doğal” ifadesinin kullanımına ilişkin görüşleriniz değerlendirmeye alınacaktır” cevabını aldık. Bu konuda, sizlerin de desteği ile gerekli hassasiyetin gösterilip, gerekli değişikliklerin yapılacağına inanıyoruz.

25 May

Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar’da başkanla kahvaltı ve yeni adımlar

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan Ünlübay, üreticiler, müşteriler ve Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ile Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar’da hep birlikte kahvaltı ettik ve pazarımızı nasıl geliştireceğimizi konuştuk.

Sağlıklı gıdaya erişimin en kısa yolu olan pazarımızı daha bilinir kılmak ve pazarımızın kapasitesini artırmak için tüm %100 Ekolojik Pazar bileşenleri olarak hep birlikte daha çok çalışma sözü verdik.

Belediye aynı dönemde iki mühendisini ve bir BEYAŞ personelini pazar projesinde görevlendirdi ve Buğday Derneği’nden gerekli eğitimi almalarını sağladı.