Kalıntı Çıkan Sonuçlara Örnekler

Bugüne kadar yaptığımız analizlerin küçük bir yüzdesinde kalıntılı sonuçlar tespit edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna gerekirse bakanlığa şikayetimizi iletip konunun takipçisi olduk, yeri geldi yetkimiz olmamasına karşın araziye gidip numune de aldık. Ürün karıştırdığını tespit ettiğimiz aracı ise tezgahı iptal edildi, üretici ise yasalar gereği ilgili sertifika kuruluşunca gerekli ek kontroller ve araziden numune alımı neticelerine bağlı olarak analiz sonucunun bulaşma mı, üründe ilaç kullanımı mı olduğu tespit edilmiş olup bu tip durumların çoğunda üreticilerin sertifikası ilgili kuruluşça askıya alınarak gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. %100 Ekolojik Pazar müşterileri bilmelidir ki zirai ilaç attığı veya ürün karıştırdığı kesin olarak tespit edilen hiçbir üreticinin ürünü %100 Ekolojik Pazarlara bir daha sokulmamaktadır.

Dernek ve yerel yönetimler olarak olumsuz durumları sizlerden saklamayı doğru bulmuyoruz. Elbette her sektörde olumsuz örnekler olmuştur, olacaktır ancak bütün bunlar bütün bir sektörü lekeleyemez. Bizlerin amacı sizler için olumsuz örnekleri en aza indirgemek için denetimlere ağırlık vermektir. Hiçbir kalıntı bulmadığımızı, hiçbir kötü niyetin bugüne kadar yaşanmamış olduğunu ifade etmek gerçekçi olmadığı gibi sizlerin de güvenini sarsacaktır. Olumsuzları da olsa numune almanın, arazi ziyaretlerinin, pazarlara girişlerin her sabah ve akşam kayıt altına alınması ve stok takibinin yapılmasının, sertifika, etiket, mali belge denetimlerinin sizlerin bizlere ve sektöre güveninizi arttıracağını umuyoruz.

Önemli bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Organik tarım  ürünlerinde Bakanlığımız sıfır kalıntı dışında hiçbir alt limit tanımlanıyor. Oysa ki Türk Gıda Kodeksi Pestisitler Maksimum Kalıntı Limiti Yönetmeliğine ( TGK ) göre tüm gıdalar için bir kalıntı limiti tanımlanmış. Sizin de bildiğiniz üzere bazı üniversitelerin veya yurt dışından dönen ürünlerimizde yapılan analizlerde bu limitlerin bile aşılmış olduğu görülüyor. Bir örnekle açıklayacak olursak; aşağıdaki örneklerde en alttaki kokteyl domates örneğini incelerseniz Intertek ilgili yönetmeliğe ( TGK ) göre standart konvansiyonel ürünler için de limitleri vermiş. Kalıntı çıkan üreticide organik domateste boscalid etken maddesi 0.016 mg/kg iken TGK nın konvansiyonel bir gıdada boscalid e 3 mg/kg değere kadar izin veriyor.

Bu da gıdamızda çocuklarımız başta ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun ve organik ürünlerin neden tercih edilmesi gerektiğine dair önemli bir gösterge.

Olumsuz sonuçlara örnekler;

27.07.2016 çekirdeksiz üzüm

08.06.2016 kiraz

15.03.2016 elma

23.12.2014 kokteyl domates