Türkiye’de Organik Tarım Kanun ve Yönetmelikleri

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri, 80’li yılların sonlarına doğru, Avrupa’dan gelen talep üzerine Avrupa Birliği’nin ilgili yönetmeliklerine göre üretimi ve ihracatı ile başlamış ve bir süre böyle devam etmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği’nin ilgili yönetmeliğindeki değişikliklerin, üretimin yapılan ülkelerde, organik ürünleri kontrol eden şirketlerin bulunması hususu, Türkiye’nin de organik üretim ile ilgili bir düzenlemeye gitmesine ivme kazandırmıştır.  24 Aralık 1994 tarihli ve 22145 sayılı resmi gazetede “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” isimli yönetmelik yayınlanmıştır.  Bu yönetmelik ile artık Türkiye’nin iç talebine yönelik bir mevzuatı oluşmuş, organik üretimin kuralları, organik ürün etiketini kullanma koşulları; üretim, işleme, paketleme, satış dâhil olmak üzere belirlenmiştir. Organik tarım, kontrollü bir tarım sistemi olduğu için de bu yönetmeliğe göre Türkiye’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş kontrol ve sertifikasyon kurumları faaliyet göstermeye başlamıştır.

Daha sonra söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği yönetmeliğinde de yapılan revizyonlara göre yenilenmiştir. 11 temmuz 2002’de 24812 tarihli resmi gazete de yayınlanan revize edilmiş yönetmelikle, yönetmeliğin ismi de değiştirilip “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” olarak adlandırılmış. Revizyonlar devam etmekte ve 2015 yılında son olarak 22.07.2015 tarihli 29422 sayılı resmi gazete de yayınlanması ile bugün ki son haline gelmiştir. Şu anda yönetmelik:

  • Doğadan toplanan ürünler,
  • Bitkisel üretim,
  • Hayvansal üretim,
  • Mantar ve maya üretimi,
  • Su ürünleri yetiştiriciliği,
  • Yem bitkilerinin üretimi,
  • Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması

alanlarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin yanı sıra AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yönetmeliğe uygun üretim ve uygulamalar yapılmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyideleri tanımlayan kanun 01.12.2004 tarihinde, 5262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde ilgili yönetmeliğe uygun üretilmemiş ürünler organik, ekolojik, biyolojik ismi altında satılamaz.