Ürünlerde Çekirdek Oluşmaması

Konu ile ilgili uzman görüşleri:

  • Düşük sıcaklıktan dolayı polen oluşumu gerçekleşmediği için döllenme olmaksızın meyve oluşur ise içinde tohum olmaz.
  • Çeşit partenokarp (döllenme olmaksızın meyve oluşturma) yatkın olabilir.
  • Gece gündüz ısı farkı gibi stres koşulları olabilir.
  • Polen vardır ama bitki yabancı dölleniyor ise içeride böcek, arı yok ise polen taşınımı gerçekleşmemiş olabilir.

Detaya girecek olursak;

Biberde çekirdeksiz meyve oluşumu temel olarak döllenme biyolojisi ile ilişkili bir durumdur. Biberde döllenme olayının anormal gelişmesi durumunda çekirdeksiz ve şekil bozukluğu yani anormal şekilli (halk arasında takozlama diye tabir edilen) meyveler oluşabilmektedir. Bunun nedeni ise çoğunlukla bitkinin gelişme periyotları içerisinde meydana gelen çeşitli gelişme safhaları,  yani fenolojik dönemlerinde karşılaştıkları dış etkilerdir. Bitkilerde gelişim basamakları ile iklim arasında yakın ilişki mevcuttur. Her canlının yaşadığı çevrede meydana gelen ve sürekli değişiklik gösteren sıcaklık, rüzgar, nem, yağış ve buharlaşma gibi iklim faktörleri karşısında bireyden bireye değişen çeşitli tepkiler görülür. Biber bitkisi de bu faktörlere duyarlı bir bitkidir.

Biberde ortam sıcaklığı 10 °C’nin altında olduğu zaman iyi büyümez ve döllenme aksar. Özellikle sera da 10°C’nin altında düşük gece sıcaklıklarında, polen üretimi ve çimlenmesi önemli ölçüde azalır, döllenme olmadan, küçük partenokarpik meyveler veya çok az tohuma sahip meyveler teşekkül eder. Böyle anormal meyvelerin şekli bozuk, çekirdeksiz veya az çekirdekli olur.  Düşük sıcaklıklarda çeşit özelliğine bağlı olarak, meyve tutumu kısmen yumurtalıkların döllenmesi sonucu olursa da, döllenme eksikliğinden dolayı oluşan meyveler anormal şekilli olurlar. Özel oluşturulan sera şartlarında ısı ve ışık yetersiz, nem ise yüksek olmaktadır. Bu şartlar altında açan çiçeklerde polen teşekkülü ve yumurtalık olgunlaşması yetersiz ve güçsüz olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çiçek kendi imkan ile kendini dölleyememektedir. Fizyolojik nedenlerle kimi tohum taslaklarının yetersiz gelişmesi, çiçeklenme zamanındaki olumsuz koşullar ve korollanın atılamayışı, yetersiz tozlanma ve döllenme, sonrasındaki fizyolojik yetersizlikler (özellikle beslenme yetersizlikleri) nedeni ile küçük yapılı çekirdeksiz meyveler meydana gelmektedir.

Konvansiyel üretimde üreticiler, yukarıda bahsedilen dış etkenler (sıcaklık, rüzgar, nem, yağış ve buharlaşma gibi iklim faktörleri) karşısında bitkide oluşabilecek döllenme sorunlarını bildikleri için meydana gelebilecek verim kaybını önlemek amacı ile bitkilerde döllenmeyi sağlayan, halk arasında hormon olarak bilinen Bitki Gelişim Düzenleyicilerini kullanabilirler. Organik üretimde ise hormon kullanımı yasaktır.

Ayrıca organik seracılık yapan üreticiler konvansiyonel üretim yapan seracılar gibi seralarda profesyonel anlamda iklimlendirme olanağına çoğu zaman sahip olmadıkları için bu tip anomalilere daha çok rastlanabilmektedir.