Nitrat ve Pestisit Ölçümleri

Organik tarımda mevzuatlar çerçevesinde çeşitli sınırlamalar ve kontrol mekanizmaları tanımlanmıştır.  Pestisitler için sınır sıfırdır yani tolerans yoktur. Azotlu gübre miktarını da 170 kg/N/ha/yıl olarak sınırlandırmıştır. Kontrol ve sertifika kuruluşları ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu sınırları kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak bunlar bilimsel altyapısı olan ve uluslararası olarak kabul gören analiz yöntemleri ile tetkik edilir. İlgili laboratuarların o konuda uluslararası akreditasyonu olması gerekir.

Bize düşen karşımızdaki kişi ilgili ölçüm yönteminin bilimselliğini bize ispatlayabilirse, belgeleyebilirse bunu ciddiye alıp yetkili kontrol ve sertifika kuruluşuna durumu bildirmek ve gerekli analizlerin yapılmasını sağlamaktır.