Organik tarıma nasıl başlayabilirim?

Organik üretim yapmaya karar veren bir üretici veya işletmenin öncelikli olarak organik üretim konusunda bilgi edinilmesi, organik üretimi kendi koşullarında uygulayıp uygulayamayacağını öğrenmesi gerekir. Bu sebeple:

a)      Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’nde bulunan organik tarım birimlerinden danışmanlık hizmeti alabilir, ilgili müdürlüklerin eğitim ve kurslarına katılabilir.

b)      Bu konuda açılan özel kurslara katılabilir.

c)      Organik üretime geçiş konusunda özel danışmanlık hizmeti alabilir.

Yukarıdaki hususlardan birini tercih edip, ilgili hizmeti aldıktan ve organik üretim yapabileceğine karar verdikten sonra işletmesinde organik üretime geçer. Organik üretime geçtikten sonra, ilgili yönetmeliğine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir kontrol ve sertifikasyon şirketine (KSK) başvurusunu yapar.

Genelde düşülen hata pazar/piyasa araştırması yapılmadan organik üretime başlanmasıdır. İhracat ve ulusal bazda piyasa araştırması yapmadan ekilecek ürüne karar verilmemeli ve organik tarım faaliyetlerine başlanmamalıdır.

Toprak analizi, münavebe, gübreleme ve bölgede ticari olarak ekilebilecek türler ve bunlara karşı ekolojik bitki koruma yöntemleri baştan araştırılmalıdır.

Bu konuda organik tarımda geçiş süreci ve kontrol ve sertifikasyon başlıklarına da bakabilirsiniz.