Organik Tarımda Geçiş Süreci

Organik üretimde tarımsal işletmelerin belgelendirilmesinde iki sertifikalama statüsü vardır. Organik tarıma yeni geçen bir tarımsal işletme hemen organik statü de sertifikalanmaz. Organik statüsüne kadar geçen ilk 12 ayın sonundan itibaren ürünler  “ organik tarıma geçiş süreci ürünü” olarak sertifikalanır ve bu şekilde pazarlanır. Bitkisel üretimde hasat edilen ürünler ilk 12 ay tamamlanıncaya kadar konvansiyonel ürün statüsünde kabul edilir.

Bu sertifika statüsünü etkileyen unsurlardan en önemlisi o işletmede ekilmiş olan ürünün çok yıllık (meyve, üzüm gibi)  veya tek yıllık (sebze, tahıl gibi) olması ile de ilgilidir. Yönetmeliğe göre: “tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir.”  Tek yıllık bitkilerde ekimden itibaren 24 ay geçtikten sonra, 25. ayda ürün, organik statüsünü alır. Çok yıllık bitkilerde ise ürün, hasattan sonra, 36. aydan sonra (3 yıl sonra) organik statü kazanır. Bitkisel üretimde KSK geçiş sürecini uzatabilir veya kısaltabilir. Kısaltma en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

Hayvansal ürünlerde geçiş süreci en az bir yıldır ve geçiş süreci ürünlerinin “organik tarıma geçiş süreci ürünü” olarak pazarlanması yasaktır. Geçiş sürecini tamamlayan hayvansal ürünler organik olarak pazarlanabilir.