Ekolojik tarım dünyayı besler mi?

i. Beslenme söz konusu olduğu zaman göz önüne almamız gereken ilk nokta şu:  Gıda nedir? Sadece açlık duygusunu giderici bir dolgu maddesi midir? Yoksa bedeni esenliğe kavuşturacak besin maddelerini taşıyan, üretim aşamalarında zararlı maddelerle temas etmemiş ürün müdür? “Beslenme” ve “doyma” kavramlarını ayırt edemediğimiz sürece, bunu tartışmadan, üretim hacmi / verimlilik konularını tartışmak yeterli olmuyor.

ii. Kısa vadede konvansiyonel tarıma göre verim kaybı var gibi görünse de besinin ana kaynağı olan toprak ve bu toprağın verimliliği konvansiyonel tarımda kullanılan zirai ilaçlar, gübreler ve diğer uygulamalar sebebi ile yok edilmekte, bu sebeple konvansiyonel tarım yapılan topraklar yapılan tarımın yoğunluğuna paralel yitirilmektedir. Her geçen gün yitirilen verimden dolayı daha fazla suni gübre kullanılmakta, yitirilen ekosistem ve dengeler yüzünden daha fazla zirai ilaç kullanılmaktadır. Ve bu kısır döngü içinde topraklarımız, arılar, toprağın canlılığını sağlayan bakteriler, solucanlar yitirilmektedir. Dolayısı ile gelecek kuşaklar düşünüldüğünde organik tarım daha verimli bir tarım metodudur.

iii. Sorun gıdanın olmaması değil paylaşımdaki hakkaniyetsizliktir. Hollanda ve ABD nin tahıl ve süt tozu stokları sorgulandığında bunun cevabı alınacaktır.

iv. Açlığın asıl sebebi uzun vadeli, bütüncül, sürdürülebilir ve adil politikalar geliştirilmemesidir. Kısa vadeli, indirgemeci, kar amaçlı, dünyaya hakimiyet amaçlı politikaların yürütülmesidir.

v. Doğayı düşündüğümüzde, sağlıklı bir ekosistemi düşündüğümüzde, milyarlar, trilyonlar, katrilyonlarca canlı, doğal sistem ve kaynaklar tarafından gayet güzel besleniyor. Bu doğa, herkesi besliyor da  insanı mı besleyemeyecek? Asıl soru, organik tarımın besleyecek güçte olup olmadığı değil  insanın neden doymadığıdır.

vi. Bununla bağlantılı olarak hayvansal üretim ve biodizel amaçlı yağlı tohumların üretimi için işlenmesi gereken doğal alanların ve burada kullanılan tarımsal kimyasallar ve GDO teknolojisine yapılan yatırımın organik tarıma aktarılması durumunda ve  bu alanlarda yapılacak bitkisel ağırlıklı  organik  tarımın verimliliğine dair bir hesaplama olmaksızın böylesi bir tartışma da zaten geçersiz kalır.

Buğday Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :