2015 Kartal tezgah sahibi profili

2015 yılı tezgah sahibi profili ve dağılımı aşağıdaki gibidir:

Toplam katılımcı:                                                                                                40

Yemek, içecek:                                                                                                        2

Üretici, çiftçi ( sadece kendi ürünü ):                                                           12

Üretici kimliği ön planda ama aracılıkta yapan:                                        6

Mamul üretici/paketleyici ( sadece kendi malı ):                                       4

Mamul üretici/paketleyici ve aracılık yapan:                                               6

Aracı ( 3 ü ithal ürün olmak üzere ):                                                               10