Sütün Bozulması

Süt ürünlerinin son kullanma tarihini belirlemek için raf ömrü analizi kullanılıyor. Laboratuvara gönderilen aynı parti ürün numuneleri günlük olarak mikrobiyal analize giriyor. 1. gün, 2.gün…7.gün gibi. Numunelerde mikrobiyel üremenin tespit edildiği ilk gün raf ömrü olarak belirleniyor. Diğer numuneler 8. 9. güne kadar uygun olsa bile ilk uygunsuzluk gösteren numuneye göre raf ömrü belirleniyor. Başka bir ifadeyle üründeki son kullanma tarihi aslında tavsiye edilen tüketim tarihini ifade ediyor.

Ayrıca 7. günde üründe gözle görülür bozulma olmaması, -ekşime, kesilme vb.-  mikrobiyel gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Muhtemelen bozulma başlamış olabilir ancak bir kaç gün sonra gözle görülür hale gelir.

Organik ürünlerde hiçbir korucu katkı maddesi kullanılmamaktadır. Soğuk zincir kırıldığı durumlarda çok hızlı uygunsuzluklar gösterir.  Bu sebeple raf ömrü konusunda çok hassas ve dikkatli davranılması gerekiyor. Ürünün son kullanma tarihinden sonra da bir süre bozulmayabilir ancak bu süreyi tespit edip aynı partideki her ürüne garanti verilemediği için raf ömrüne ilave edilmez.