Faydalı Linkler

Organik Tarım Kanun ve Yönetmelikleri ile ilgili olarak; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik için; http://icticaret.gtb.gov.tr/mevzuat/sebze-ve-meyve-ticareti

Organik tarımla ilgili genel bilgiler, eğitici videolar, bakanlığın planlamaları için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Genel-Bilgiler

Organik tarımda yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin listesi için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Yetkili-Kuruluslar-KSK

Organik tarım konusunda faaliyet gösteren ticari işletmeler için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim

Organik tarımda bakanlık desteklemeleri için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Organik-Tarim-Destegi

Ziraat Bankası organik tarım kredileri için; http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Tarimsal/DigerKredilerimiz/Pages/OrganikTarimKredileri.aspx

2015 yılı dahil organik tarım istatistikleri için; http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?IcerikID=d15b3c59-8ab0-4ffa-a5fd-16ef8d288d25

Organik sertifikalı tohum temini için Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yalova; http://arastirma.tarim.gov.tr/yalovabahce/Link/11/Tohum-Satisi

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm

Gıda Toplulukları ile ilgili olarak; http://gidatopluluklari.org/, aynı sitedeki ” Küçük Üreticiyi İlgilendiren Mevzuat: Bir Gıda Topluluğuna Satış Yapan Her Üreticinin Bilmesi Gerekenler ”

Buğday Derneği’nin ekolojik çiftçileri desteklemek için yürüttüğü diğer projesi TATUTA için; http://www.tatuta.org/?lang=tr&

Türkiye’de ekolojik tarım konusunda faaliyet gösteren dernekler:

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği için; www.bugday.org

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği için; http://www.eto.org.tr/

Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği için; http://www.orguder.org.tr/

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği; http://www.kaptar.org.tr/

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği; http://keyad.com.tr/

Ekolojik Yaşam Derneği; http://www.ekoder.org.tr/

Konya Organik Tarım Derneği; https://www.facebook.com/KONYA-Organik-Tar%C4%B1m-Derne%C4%9Fi-811935145519496/

ORYAD; https://www.facebook.com/OrganikYasamDernegi/

Diğer önemli yerli ve uluslararası kuruluşlar:

Permakültür Araştırma Enstitüsü için; http://permacultureturkey.org/

Ekolojik- Bütüncül mera yönetimi için; http://anadolumera.com/

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu için; https://www.ifoam.bio/

IFOAM ın hazırladığı ekolojik tarımın ilkeleri için; http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_turkish_web.pdf

Organik Tarım Araştırma Enstitüsü FIBL için; http://www.fibl.org/en/homepage.html

Biyodinamik tarım konusunda; http://www.demeter.net/

Uzun yıllardır yaptığı araştırmalarla organik tarımda öncü kuruluşlardan Rodale İnstitute için; http://rodaleinstitute.org/

Kozmetik ürünler ağırlıklı Uluslararası Cosmos Standartları için; https://cosmos-standard.org/

Tekstilde Uluslararası GOTS Standartları için; http://www.global-standard.org/

Temizlik ve Kozmetikte özel standartlara örnek olarak;  http://www.ecogarantie.eu/en/general-norms

bağlantılarını inceleyebilirsiniz.