Zirai İlaç Kalıntı Analizleri

%100 Ekolojik Pazarlarda düzenli olarak zirai ilaç kalıntı analizleri yapılarak olası olumsuz riskler sizler için minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. Kayseri %100 Ekolojik Pazarlarında proje ortağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünce, İstanbul’daki pazarlarda Derneğimiz ve proje ortağı belediyelerce sıklıkla bu uygulama gerçekleştirilmektedir.

Zirai ilaç kalıntısı, hormon ve benzeri analizler üreticilerin denetiminden sorunlu kontrol ve sertifika kuruluşlarınca da rutin ve baskın olarak yapılan denetimlerde numine alınarak gerçekleştirilmekte. Analiz sonuçları akredite laboratuvarlara gönderilip, sonuçları temiz çıktıktan sonra sertifikalar güncellenmektedir.

Bugüne kadar sizler için %100 Ekolojik Pazarlar’da 201 analizde, 138 farklı üreticinin 316 farklı ürünü zirai ilaç kalıntı analizine tabi tutulmuştur.

İki farklı test ile toplam 526 aktif maddeye bakılmaktadır ( GC-MSD ve LC-MSMS ). Ölçümlerin hassasiyeti 0.01 mg/kg dır. Aktif madde listesi için metnin altındaki listeleri tıklayabilirsiniz.

Akredite bir laboratuar olan Dr.Global de yaptırılan analiz sonuçlarını %100 Ekolojik Pazarlarda halkla ilişkiler stantlarımızda inceleyebilirsiniz.

Ancak organik tarım eşittir üründe kalıntı çıkmaması olarak algılanmamalıdır. Organik tarımda zirai ilaç, hormon, fenni gübre kullanımı dışında kullanılan tohum, fide, münavebe gibi toprak koruma önlemleri, sulama, enerji tüketimi, gıda katkı maddeleri gibi birçok farklı faktörde önemlidir. Ayrıca analizlerin uzman ziraat mühendislerince doğru zamanda doğru örneklemelerle yapılması gerekmektedir. Hasat edilen bir üründe zirai ilaç çıkmaması zirai ilaç kullanılmadığını %100 ispat etmez. Kimyasalların yarı ömürleri ve analiz teknolojisinin de limitleri söz konusudur.  Diğer yandan kalıntı çıkması da kesin bir sonuç belirtmez. Bu sebeple numine alınırken muhakkak şahit numine de alınmalıdır. Ne yazık ki akredite laboratuvarlar ve en yüksek teknolojide bile hata veya laboratuvarda bulaşma riski mevcuttur. Bu sebeple şahit numineler de devreye sokulmak zorundadır. Ayrıca ülkemizde araziler birçok bölgede küçük parseller ve dar köy yolları ve patikalarla ayrıldığı için bulaşma vakaları da gerçekleşmektedir. Bu tip durumlarda ilgili arazi sertifika kapsamı dışına alınmaktadır.

Bizlerin yaptığı analiz sonuçlarında elde edilen olumsuz sonuçlar yasalar gereği sadece ilgili kontrol ve sertifika kuruluşları ve Bakanlık teşkilatı ile paylaşılmakta, ilgili kurumun konu hakkında yaptığı tatkikat takip edilmektedir.

Bugüne kadar pazar içinde yaptığımız denetimler, aldığımız kayıtlar, çektiğimiz fotoğraflar ve tutulan tutanaklar, şüpheli durum ve ürünler ile ilgili sertifika kuruluşlarına yaptığımız uyarılar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri organik tarım birimlerine yaptığımız ihbarlar, Bakanlık Organik Tarım Komitesine sunduğumuz dosyalar, analizler ve arazi, depo ziyaretlerimiz sayesinde bazı üreticiler ve aracılar sertifika kuruluşları, belediyeler ve bakanlıkça tespit edilen durum özelinde ve yasalar çerçevesinde, sektörden ihraç edilmiş, para cezası almış, ekolojik pazarlardan men edilmiş veya uyarı/ihtar almış veya bulaşma ve komşuluk sorunu tespit edilen belirli araziler organik tarım sistemi dışına çıkarılmıştır. 

%100 Ekolojik Pazarlar Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarınca da düzenli olarak denetlenmekte, denetimler esnasında analize tabi tutulmak üzere sıklıkla numuneler alınmaktadır.

Sağ tarafta bugüne kadar bizim ve bakanlığın yaptığı analiz sonuçlarına dair örnekleri görebilirsiniz.