Sirkeli suda bekletmek veya kabuğunu soymak ürünü pestisitlerden temizler mi?

Bir ürünü sirkeli suda bekletmek veya kabuğunu soymak içine nüfus etmiş zirai ilaçların temizlenmesini sağlamaz. Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar sistemik ve kontak olmak üzere temelde iki ana başlığa ayrılır. Sistemik ilaçlar bitki bünyesi içinde hareket ederek meyveye, yaprağa ve bitki köküne ulaşabilirler, kontak etkili ilaçlar ise atıldıkları bitki yüzeyinde kalırlar ve temas ettikleri canlıları öldürürler. Yıkamak veya kabuk soymak meyvenin bünyesindeki sistemik ilacın etkilerini gidermez ve ne yazık ki günümüzde ilaçların büyük çoğunluğu artık sistemiktir. Meyvenin kabuğunu soymak aynı zamanda vitamin, mineraller gibi değerli besinler kabukta daha yoğun olduğu için önemli bir miktarını besin olarak alamamamıza sebep olur.

Sirkeli su da benzer biçimde sistemik ilaçlara karşı etkili değildir. Zirai ilaçlara karşı değil biyolojik anlamda bulaşmalara karşı etkilidir.