Doğadan Toplama Ürünler

Organik tarımda doğadan toplama ürünler ile ilgili kurallar nelerdir? Nasıl yapılır?

Ülkemiz, bitki biyoçeşitliliği olarak oldukça zengindir. Türkiye’deki 10000 civarı bitki türünün 3000’e yakını endemik yani sadece o bölgeye özgü türdür ve bu sayı tüm Avrupa da ki endemik türlerden daha fazladır. Dağlarımızda, ovalarımızda veya vadilerimizde kültüre alınmamış ancak kendi kendine yetişebilen pek çok bitki bulunmaktadır. Bu bitkileri doğadan toplama adı altında toplayıp organik olarak sertifikalandırmamız mümkündür. Ancak doğadan toplama yapacağımız alan ile ilgili aşağıdaki şartları sağlamamız gereklidir.

  1. Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
  2. Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır. Nesli tükenme tehlikesinde olan türlerin toplanması yasaktır.
  3. Toplama alanında toplama işleminin 3 yıl öncesine kadar sentetik kimyasal ilaçlama ve gübrelemenin yapılmamış olması gereklidir.
  4. Üretici, orman ve doğal alanlardan ürün toplamadan önce, toplama alanının mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin almalıdır.