Toprağın Pestisitten Arınma Süresi

Tarımda kullanılan pestisit etken maddelerinin birbirinden farklı olduğu gibi, etken maddelerin toprakta yarılanma süreleri de birbirinden farklı. Bu süre toprağın yapısına, su tutma kapasitesine, iklim şartlarına, sulama şekli ve miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor ve en önemlisi pestisitin aktif maddesinin yapısıdır. Yapılan çalışmalar, ortalama 2 ila 3 yıl arasında toprağın, söz konusu aktif maddelerden arındığını ortaya koyuyor. Toprak, bu etken maddelerden ortalama 2 ila 3 yıl arasında arınıyor. Bu nedenle geçiş süreçleri 2 ila 3 yıldır.

Bknz.Organik Tarımda Geçiş Süreci”