24 Ağu

%100 Ekolojik Pazarlar üretici ziyaretleri

Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâh açan ve ürünleri ile yer alan üreticilerin arazilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye’de ekolojik ürünlerin iç pazarda adil, sürdürülebilir, güvenilir bir alışveriş modeli ile tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Buğday Derneği’nin danışmanlığında kurulan %100 Ekolojik Pazarlar’da düzenli olarak yapılan ürün, çeşit, miktar, mali belge, sertifika, etiket kontrolleri ve pestisit (tarım zehiri) kalıntı analizlerinin yanı sıra, ekolojik üreticilerin arazileri de belirli aralıklarla ziyaret ediliyor.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ve Gıda Mühendisi Merve Atınç, Ağustos ayında, %100 Ekolojik Pazarlar’da tezgâhları ile yer alan Elta-Ada Çiftliği’nin Gökçeada’daki organik tarım arazisini ve üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elta-Ada kurucularından Hıdır Oktay ve Enis Fırat Oktay, organik tarımda bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte planlaması ve işletmede olabildiğince kapalı bir sistem oluşturulmasının çevresel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemini belirtti. Buğday Derneği yetkilileri, gıdada soğuk zincirin daha sağlıklı hale getirilmesi için yapılması gerekenlere dair görüş alışverişinde bulunarak %100 Ekolojik Pazar müşterinin tespitlerini aktardı. Ayrıca, zeytinde zeytin sineği başta olmak üzere zararlı mücadelesinde kullanılan zehirsiz yöntemler ve uygulamalar yerinde incelendi.

Hayvan refahının korunması, hastalıkların önlenmesi, beslemede su ve yemlerin kalite ve miktarı ile birlikte, tam otomasyonlu sağım sistemi ve sağımhanenin hijyen koşullarına ilişkin Elta-Ada Veterineri Halil Özsoy’dan; süt ve süt ürünlerinin üretim aşamaları, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve diğer uygulamalar için ise Gıda Mühendisi Zeki Polat’tan bilgi alındı.

 

Zeytin sineği ile zehirsiz mücadele, kaolin kili uygulaması*

 

Çiftlikten pazara organik üretim

Organik sertifikalı zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, tereyağı, et vb. ürünler üreten Elta-Ada, inek, keçi ve koyunların beslenmeleri için gerekli yonca, fiğ, silaj mısır, tane mısır, karamba, yulaf ve arpa gibi yem bitkilerini kendileri üreterek organik zincirin devamlılığını sağlıyor. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan çiftlikte, Tarım ve Orman Bakalığı tarafından her yıl tüm hayvanlara tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden kan ve deri testi uygulanıyor.

Zeytinlik arazilerinden yıl boyu dana, düve, koyun ve keçilerin otlatılmasında mera olarak yararlanmanın yanı sıra, hayvanlardan alınan gübreler ve bitkisel atıklar toprak verimliliğini artırmak amacıyla toprağa geri kazandırılarak tarımsal alanların bitkisel üretim için zenginliğinin sürekliliği sağlanıyor.

Çiftlik, kendi bünyesinde oluşturduğu hammadde ve üretim, işleme, paketleme, lojistik ve satış zinciri ile aile işletmeciliği, yerli üretim ve markalaşma, kırsal ve kent çevresinin korunması, kısa zincirlerle tüketiciye ulaşma, kırsalda gelir artışı, işgücü yaratma gibi birçok fayda sağlıyor.

 

 

Her şey kayıt altında ve izlenebilir

Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile organik pazarların sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model olarak yaygınlaşmasına öncülük ederek, üstlendiği bu rolü, hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye taşıyor. %100 Ekolojik Pazarlar’da yer alan organik tarım müteşebbislerine ait sertifikalar Buğday Derneği tarafından www.ekolojikpazarlar.org web sitesinde şeffaf bir şekilde tüketicilerin erişimine sunuluyor.

Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alıyor; ardından üretici denetimlerinden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına gönderiyor. Belediyelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetlediği %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderiliyor. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnafa yönelik men edilme dahil çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Güvenilir gıdanın adresi %100 Ekolojik Pazarlar

Buğday Derneği’nin danışmanlığını yürüttüğü %100 Ekolojik Pazarlar; İstanbul, İzmit ve Kayseri’deki 6 ayrı noktada kuruluyor ve diğer ekolojik pazarlara model oluşturuyor. Bugüne kadar yaklaşık 900 taze sebze ve meyve üreticisinin sertifikalı ürünlerini sunduğu %100 Ekolojik Pazarlar, sadece İstanbul’da haftalık ortalama 5 bin hanehalkına hizmet veriyor.