YAKUP – TAHA YILDIZ / YILDIZ ORGANİK

Üreticinin Sertifikaları

—————–

YAKUP YILDIZ-1 taha yıldız (2)-1 taha yıldız (3)-1 taha yıldız (1)-1 taha yıldız (5)-1 taha yıldız (6)-1 yakup yıldız (1)-1 yakup yıldız (3)-1 yakup yıldız (4)-1 yakup yıldız (5)-1 taha yıldız (4)-1 yakup yıldız (2)-1 taha yıldız (4)-2 yakup yıldız (2)-2